Vol 21, No 5 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2017.05

Table of Contents

Articles

R.Y. Abzalilov, V.V. Rybakov, A.P. Isaev, V.V. Erlikh
PDF
200-206
L.A. Bartnovskay, M.D. Kudryavtsev, V.M. Kravchenko, A.Yu. Osipov, L.A. Baranovskaya, V. V. Ignatova
PDF
207-213
L. S. Frolova, A. A. Timofeev, Y. A. Petrenko, O. A. Atamas’, S. V. Grechukha, P. N. Gun’ko, V. A. Suprunovich
PDF
214-220
Vasilios Giovanis, Panagiotis Vasileiou, Evangelos Bekris
PDF
221-226
Melki Hasan, S. Bouzid Mohamed, Haweni Aymen, Fadhloun Mourad, Mrayeh Meher, Souissi Nizar
PDF
227-235
O.V. Ivashchenko, S.S. Iermakov, O.M. Khudolii, Marian Cretu, Vladimir Potop
PDF
236-243
A.N. Kolumbet, S.G. Natroshvili, T.G. Babyna
PDF
244-250
S. L. Popel’, I.G. Tsap, Ya. N. Yatciv, E. Yi. Lapkovsky, A.V. Synitsya, D.V. Pyatnichuk
PDF
251-259

FULL-TEXT: English ed. Print; Russian ed. Print


Лицензия Creative Commons