ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N12
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N12

rus eng
Download PDF (4,6 Mb - full version)
→ Go to new Table of Contents (Open Journal Systems)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Адирхаєв С.Г.Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров'я 2013.-N12.3
2. Артеменко Б.О.Особливості використання комбінаційних схем гри у нападі під час волейбольних матчів 2013.-N12.10
3. Головащенко Р.В.Дослідження показників швидкісної витривалості бігунів на середні дистанції 2013.-N12.15
4. Качуровський Д.О.Питання підготовки спортсмена-плавця в сучасній закордонній літературі з проблем спорту вищих досягнень 2013.-N12.19
5. Конох О.Є.Комплексне використання спортивних ігор у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку 2013.-N12.27
6. Красота В.М., Ольховий О.М.Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів повітряних сил 2013.-N12.31
7. Кутек Т. Б.Вплив відновлювальних засобів на результативність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу 2013.-N12.37
8. Меньших О.Е.Властивості короткочасної зорової пам'яті учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку 2013.-N12.42
9. Мусхаріна Ю.Ю., Бабак В.В., Буров Ю.В., Чернобай С.О.Орієнтування майбутніх вчителів фізичної культури на зміцнення власного здоров'я 2013.-N12.47
10. Омельяненко В.І.Ауто- та гетеросуггестія в академічному веслуванні 2013.-N12.53
11. Потоп В.А., Град Рафал, Болобан В.Н., Оцупок А.П.Биомеханическая характеристика соскоков с гимнастического бревна на основе анализа узловых элементов спортивной техники 2013.-N12.58
12. Репко Е.А.Морфологические особенности элитных спортсменов, специализирующихся в скоростном лазании, лазании на сложность и альпинизме 2013.-N12.67
13. Сазонов В.В., Яременко В.В., Земцова І.І.Ефективність курсового застосування препарату "Алактон" в процесі підготовки кваліфікованих борців 2013.-N12.72
14. Станкевич Блазей.Состояние, проблемы и перспективные направления научных исследований в волейболе 2013.-N12.77
15. Строганов С.В.Особенности силовых взаимодействий между стопой и опорой при выполнении специальных тестов юными баскетболистами 2013.-N12.82
16. Сун Пэн, Михута И.Ю.Психоментальность в системе диалога культур: компаративный анализ результативности совершенствования психомоторных способностей и локомоций при освоении физкультурно-оздоровительных систем Востока и Запада 2013.-N12.87
17. Футорний C.М.Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 2013.-N12.94
18. Цеслицка Мирослава.Занятия плаванием в повышении уровня здоровья студентов 2013.-N12.101
19. Яковенко Е.О.Обоснование подхода к формированию экипажей в гребле академической 2013.-N12.105
20. Болах Бартош, Приступа Т.Д.Общая оценка физического развития умственно отсталых детей с использованием теста "Eurofit Special" 2013.-N12.110


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com