A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Skidan, A.A., Faculty of Physical Education, Gomel State University named after Fransysk Skarina
Skladanivska, I.V., State Research Institute of Physical Culture and Sports
Skliarova, N.O., Zhytomyr State Technological University
Sklyar, M. S., Luhansk Taras Shevchenko National University
Skrypchenko, I., Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs
Skrypchenko, I.T., Water Sport Department, Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sports
Skyriene, V., Lithuanian University of Sport
Skyriene, V., Lithuanian sports university
Skyriene, V.V., Lithuanian Sports University
Slastina, H.A., Kharkov Institute of Finance
Slavityak, O.S., Nikolayev National University VA Sukhomlinsky
Slopecki, J., International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (IMACSSS)
Smirnova, Y.V., Herzen State Pedagogical University of Russia
Smoliar, I.I., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Sniras, S.A., Lithuanian Sports University
Sobko, I. N., Kharkov National Economic University
Sobko, I.N., Kharkov National Economic University
Sohib, Bahjat Al Mahmoud Mavazhdeh., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Sohrab, Ghalehgir, Sahand University of technology
Sokol, K.M., Kharkov National Medical University
Sokol, K.M., Kharkiv National Medical University
Solovei, A.V., Lviv State University of Physical Culture
Soltani, H., Department of Physical Education and Sport Sciences, Torbat-e Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Heydarieh
Song, Peng, Belarusian State Pedagogical University
Sotnikova-Meleshkina, Zh.V., V. N. Karazin Kharkov National University

1101 - 1125 of 1322 items    << < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>