Boiko, Maryna O., Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine