Shahril, Mohd Izwan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia