Brezdeniuk, Olexsandra Yu., Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine