Vynogradov, Valeriy, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine