Holovkina, Viktoria V., Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine