Perevoznyk, Volodymyr, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine