A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Koç, Hürmüz, Çanakkale Onsekiz Mart University
Kolimechkov, S., STK Sport
Kolimechkov, Stefan, STK Sport
Korkmaz, M.F., Istanbul Medeniyet University
Kriventsova, Irina V., H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Kudryavtsev, M.D., Siberian Federal University
Kuzmin, V.A., Siberian Federal University

L

Limanskaya, Olga V., H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Lukina, O.V., Dnieper State Academy of Physical Culture and Sports
Luqman, M.S., Gomal University D.I. Khan

M

Markov, K.K., National Research Irkutsk State Technical University
Masanovic, Bojan, University of Montenegro
McBride, R., Texas A&M Universit
Mehdizadeh-Haghighi, Mona, Islamic Azad University
Mehrabani, Javad, University of Guilan
Mikitchik, O.S., Dnieper State Academy of Physical Culture and Sports
Milanović, Filip, University of Belgrade
Miroshnichenko, Viacheslav M., Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Mirzaei, Bahman, University of Guilan
Mischak, O.S., Dnieper State Academy of Physical Culture and Sports
Mitova, O.O., Dnieper State Academy of Physical Culture and Sports
Mitova, O.O., Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sports
Moskalenko, N.V., Dnieper State Academy of Physical Culture and Sports
Mouloud, Kenioua, University of Ouargla
Mytsak, A.V., Dnieper State Academy of Physical Culture and Sports

76 - 100 of 154 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>