ASSESSMENT OF PHYSICAL EFFICIENCY IN CHILDREN WITH HEARING DISORDERS

Authors

  • Tetyana Prystupa University School of Physical Education Wroclaw
  • Bartosz Bolach University School of Physical Education Wroclaw

DOI:

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.821218

Keywords:

physical efficiency, children's, hearing impairment, physical development

Abstract

Assessment of general physical efficiency in children with hearing organ impairment was researched with respect to the impairment degree. The research included 32 children suffering from hearing organ impairments of various degrees, in the Hearing Disorders Child Centre in Wroclaw. The European Physical Efficiency Test “Eurofit” was used in the research. The results showed that hearing impairment does not statistically significantly differentiates predispositions for balance disorder tolerance. Additionally, it was stated that the impairment degree had only slight influence on children’s physical efficiency, and what is most important, physical efficiency of children with hearing disorders was similar to average efficiency among hearing children.

Downloads

Download data is not yet available.

References

<p>Dziedzic J., Ritzke L. <i>Physical in schools and institutions for the deaf and hearing</i> [Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla głuchych i niedosłyszących], Wyd. WSiP, Warszawa, 1979, p. 79.</p>
<p>George A. Ferguson i Yioshio Takane <i>Physical in schools and institutions for the deaf and hearing</i> [Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice ], 1997, p. 48.</p>
<p>Grabowski H. Szopa J. <i>EUROFIT" - European Physical Fitness Test, Ed.</i> [„EUROFIT" - Europejski Test Sprawności Fizycznej], Wyd. AWF Kraków, N103, 1991, p. 214.</p>
<p>Łopatto S. <i>Impact of deafness on the physical development of the child</i> [Wpływ głuchoty na fizyczny rozwój dziecka], Wyd. AWF, Warszawa, 1960, p. 95.</p>
<p>Maszczak T. <i>Physical Education and Sport of children with special needs</i> [Wychowanie fizyczne i sport dzieci specjalnej troski], Wyd. AWF, Warszawa, 1985, p. 36.</p>
<p>Mydlarski J. <i>Physical fitness of young people in Poland</i> [Sprawność fizyczna młodzieży w Polsce], Przegląd Fizjologii Ruchu, Warszawa, 1934, p. 37.</p>
<p>Talaga J. <i>Physical fitness General - Tests</i> [ Sprawność Fizyczna Ogólna – Testy], Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2004, p. 79.</p>
<p>Trześniowski R. <i>Tables of physical fitness of young people aged 7-19 years</i> [Tabele sprawności fizycznej młodzieży w wieku 7-19 lat], Wyd. AWF, Warszawa. 1989, p. 73.</p>
<p>Caspersen C. J. <i>Physical activity and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Reports</i> [Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna : definicje i wyróżnienia dla badań dotyczących zdrowia. Sprawozdanie na temat zdrowia], 1985, vol.2, pp. 126–131.</p>
<p>Sallis J. F., Simons-Morton B. G., Stone E. J., Corbin C. B., Epstein L. H., Faucette N., Iannotti R. J., Killen J. D., Klesges R. C., Petray C. K., Rowland T. W., Taylor W. C. Determinants of physical activity and interventions in youth. <i>Medical Science of Sports Exercise</i>, 1992, vol.24 (6), pp. 248–S257.</p>

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

1.
Prystupa T, Bolach B. ASSESSMENT OF PHYSICAL EFFICIENCY IN CHILDREN WITH HEARING DISORDERS. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2013;17(11):109-15. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.821218
Statistics

Abstract views: 136 / PDF downloads: 96