ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N7
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N7

rus eng
Формат PDF (1,8 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1.Артюшенко А.О.Здатність до самомобілізації індивідуально-психологічних можливостей як складова особистісної мобільності учнів загальноосвітньої школи2010.-N7.3
2.Борова Т. А.Адаптивне управління розвитком інтелектуального капіталу у вищому навчальному закладі2010.-N7.7
3.Вовк Л.В.Формирование у студентов специальной медицинской группы культуры здорового образа жизни с помощью компьютерных технологий2010.-N7.12
4.Гаврилова Н.В., Фурман Ю.М.Перспективи застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання для вдосконалення функціональної підготовленості юних велосипедистів2010.-N7.17
5.Гончар О.В.Теоретико-методологічні засади ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального процесу2010.-N7.21
6.Добровольська М.В.Лікувальна верхова їзда як засіб фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем2010.-N7.26
7.Дутчак М.В., Шкребтій Ю.М., Томашевський В.В.Система підвищення кваліфікації тренерів збірних команд України з олімпійських видів спорту 2010.-N7.29
8.Євдокімов Є.І., Єльнікова М.В.Динаміка обміну ліпідів під впливом фізичного навантаження2010.-N7.35
9.Корзан Т. І.Підвищення ефективності фізичної підготовки учнів вищих професійних училищ 2010.-N7.40
10.Кудін А.П., Тимошенко О.В., Володько І.В., Козубенко К.О., Мішаровський Р.М., Питомець О.П.Формування комунікаційно-інформаційної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту2010.-N7.44
11.Лошицька Т.І.Біологічний вік та темпи старіння організму студентів2010.-N7.50
12.Маликова А.Н.Использование некоторых показателей системы кровообращения при оценке эффективности реабилитационных мероприятий среди работниц промышленного предприятия 31-35 лет2010.-N7.53
13.Мамаєва О. В., Мамаєв Д. Ю.Фізична культура і спорт як чинники соціалізації особистості2010.-N7.58
14.Назаренко Ганна.Тенденції розвитку теорії й практики гуманізації післядипломної педагогічної освіти в Україні на початку ХХ століття2010.-N7.61
15.Науменко С.О.Психолого-педагогічні засади та практичний досвід створення дистанційного курсу2010.-N7.66
16.Олійникова К. О.Відновлення функцій поперекового відділу хребта у дзюдоїстів засобами фізичної реабілітації2010.-N7.70
17.Опара І. В.Корекція рухових порушень молодших школярів з дитячим церебральним паралічем в умовах спеціальної школи2010.-N7.73
18.Пасічник В.М.Лікувальна фізична культура як складова фізичної реабілітації при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта2010.-N7.76
19.Приходько Г. І.Зміст рекреаційно-оздоровчої роботи у літніх дитячих колоніях України наприкінці ХIХ - з початку ХХ ст.2010.-N7.80
20.Рудина О. М.Проблема профильного обучения по спортивному направлению в общеобразовательных школах2010.-N7.84
21.Саєнко В. Г., Гурмаженко М. О.Порівняння рівня розвитку фізичних якостей жінок в контактних видах східних єдиноборств2010.-N7.88
22.Саламаха О.Є.Функціональний стан респіраторної системи студентів, що займаються таеквондо2010.-N7.92
23.Самойлов М.Г., Тітович А.О.Вплив психофізіологічних станів осіб, які займаються фізичними вправами, на ефективність їх виконання2010.-N7.96
24.Сикура А.И.Биоритмическая адаптация организма в условиях занятий по физическому воспитанию2010.-N7.101
25.Скирене В.Индивидуальный анализ соревновательной деятельности представителя мировой элиты плавания на дистанции 200 метров брассом2010.-N7.104
26.Сорокіна С.О.Вплив занять фізичними вправами на вікові зміни та темпи старіння організму у жінок 30-50 років2010.-N7.109
27.Строганов С.В, Копєйко І.Ю.Корекція статури чоловіків першого зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу2010.-N7.112
28.Шумаков О.В., Оксьом П.М.Роль самостійності в сучасних оздоровчих технологіях фізичного виховання студентів2010.-N7.115
29.Krzysztof Prusik, Błażej Stankiewicz, Mirosława Cieślicka, Lucyna Ligaj-Stankiewicz, Katarzyna Prusik.Praca i moc w 60-sekundowym teście a poziom kwasu mlekowego u biegaczy na średnich dystansach w wieku 16-17 lat2010.-N7.119


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com