ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N9
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N9

rus eng
Download PDF (2,2 Mb - full version)
→ Go to new Table of Contents (Open Journal Systems)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андрійчук Ю. М., Чижик В. В.Вплив експериментальної методики на функціональний стан школярів, що займаються у секції з волейболу 2013.-N9.3
2. Белых С.И.Динамика показателей физического и функционального состояния студентов в ходе эксперимента по апробации личностно ориентированного физического воспитания 2013.-N9.8
3. Головаха М.Л.Оптимізація проведення фізичної реабілітації при вродженій клишоногості 2013.-N9.16
4. Григонене Йоланта Янина, Скирене Валентина, Маргялене Нина.Анализ физической активности учителей начальных классов 2013.-N9.20
5. Запорожанов В.А., Борачински Т.О переносе навыков ловкости в разных условиях двигательной деятельности 2013.-N9.25
6. Колумбет О.М.Виявлення професійно значущих координаційних здібностей у студенток-педагогів 2013.-N9.29
7. Коробейнік В.А.Дослідження особливостей методики перевірки знань учнів на уроках фізичної культури 2013.-N9.33
8. Криворучко Н.В., Масляк И.П., Журавлёва И.Н.Влияние чирлидинга на проявление силовых способностей студентов вузов І-ІІ уровня аккредитации 2013.-N9.38
9. Марців В.П.Динаміка психофізіологічного стану боксерів під впливом стандартного спеціалізованого навантаження на етапі спеціалізованої базової підготовки 2013.-N9.43
10. Марченко О.Ю.Гендерний аспект формування цінностей фізичної культури у студентів вищих навчальних закладів 2013.-N9.50
11. Омельяненко В.І.Використання суггестії в спортивній практиці 2013.-N9.55
12. Потоп Владимир, Град Рафал, Болобан Виктор.Биомеханические показатели узловых элементов спортивной техники гимнастических упражнений 2013.-N9.59
13. Присяжнюк С.І., Приймаков О.О.Вплив засобів фізичного виховання на функціональний стан дихальної системи студентів з хронічним захворюванням легенів 2013.-N9.73
14. Пур Хейдари Рудбери Анвар Морад, Манжуловский В.Н.Обоснование использования физической реабилитации у больных с нарушением коронарного кровообращения 2013.-N9.80
15. Свістельник І.Р.Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації 2013.-N9.85
16. Стадник С.А., Приходько И.И.Совершенствование подготовки менеджеров в сфере физической культуры и спорта в Украине 2013.-N9.91
17. Шрамко Ю.И., Жмурова Т.А.Современные подходы к проведению занятий лечебной физической культурой при реабилитации пожилых пациентов с гонартрозом 2013.-N9.96
18. Ношин Бенар, Настаран Еганех Фар, Саед Фаллах Мехрабади, Мостафа Ентезари Зарей.Стиль принятия решений и профессионализация спорта: опыт руководителей молодежных спортивных организациях провинции Йезд 2013.-N9.101


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com