Body composition of young people aged 17-18 years, practicing and not practicing swimming, with the use of the bioelectrical impedance method

Authors

Abstract

Purpose: Body composition evaluation of youth aged 17-18 of a different physical activity with the help of bioelectric impedance method. Material and Methods: 18 boys practicing swimming and 19 boys not practicing it took part in the study, making up a control group. Height, weight, BMI, lean body mass, the content of fat and water, Rohr factor were evaluated. Non-parametric Mann-Whitney test has been used to evaluate the differences in the range of the tissue components between the two groups. Results: Statistically significant differences were found on the p<0,05 level in % fat content. Mean body weight in experimental group was 71.5 kg, while in control group it was 69.4 kg. Minimum and maximum weight in group of swimming-practicing persons was: 56.6-92.2 kg. Increased body weight in the group of swimmers can result from greater amount of active tissue in this group compared with persons of low physical activity. Proportionally, it amounted to 64.3 kg and 61.3 kg. In the tested groups, minimal and maximal values of amount of active tissue proportionately amounted to: 54.1-78 and 49.5-72,3 kg. Conclusions: Physical activity modifies body composition. Active lifestyle is one of the methods for prevention of overweight and obesity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

<p>Anoop M, Lokesh Khurana. Obesity and the Metabolic Syndrome in Developing Countries. <i>Journal of Clinical Endocrinology.</i> 2008;93:9–30.</p>

<p>Białkowska M. Przyczyny epidemii otyłości [The causes of the obesity]. <i>Dietetyka </i>[Dietetics]. 2008;2(1):10–12 (in Polish)<i>.</i></p>

<p>Birch K, MacLaren D, George K. Skład ciała [Body composition]. <i>Fizjologia sportu. Krótkie wykłady</i> [Physiology of sport. Short lectures]. Warsaw: PWN; 2008. p. 262 (in Polish).</p>

<p>Chabros E, Chrzanowska J. Charakterystyka poziomu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży [Characteristics of the level of physical activity of children and adolescents]. In: Jarosz M, editors <i>Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia </i>[The rules of proper nutrition of children and adolescents and tips for a healthy lifestyle]. Warsaw; 2008. p. 292 (in Polish).</p>

<p>De Ferranti A, Gauvreau K, Ludwig D. Prevalence of metabolic syndrome in American adolescents. Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. <i>Circulation</i>. 2004;110:2494–2497.</p>

<p>Dietz W. H. Childhood weight affects adult morbidity and moralities<i>.</i> <i>Journal of Nutrition</i>. 1998;128(2):411–414.</p>

<p>Gawlik A, Zachurzok-Buczyńska A, Małecka-Tendera E. Powikłania otyłości u dzieci i młodzieży [Obesity disorders in children and adolescents]. <i>Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach</i><em> [Medical University</em>of <em>Silesia in Katowice</em>, <em>Department</em> of<em>Pediatrics</em><i>,</i> <em>Pediatric Endocrinology</em> and Diabetes, Endocrinology, Obesity and Metabolic Disorders]. 2009;5(1):19–27 (in Polish).</p>

<p>Hirschler V, Aranda C, Calgano M. Can waist circumference identify children with the metabolic syndrome?<i> Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine </i>2005;159(8):740–744.</p>

<p>Janiszewska R. Ocena składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji u studentów o różnym stopniu aktywności fizycznej [Assessment of body composition with the use of bioelectrical impedance method in students with varying degrees of physical activity]. <i>Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu </i>[General Medicine and Health Sciences]. 2013;19(2):173–176 (in Polish).</p>

<p>Jaskólski A, Jaskólska A, Adach Z. Aktywność ruchowa czynnikiem podtrzymującym zdrowie [Physical activity as a factor supporting health]. <i>Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka </i>[Fundamentals of exercise physiology with the outline of human physiology]. Wrocław: AWF; 2002. p. 417 (in Polish).</p>

<p>Łaska-Mierzejewska T. Budowa somatyczna człowieka i jej rola w sporcie [Somatic construction of man and its role in sport]. <i>Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym</i> [Anthropology in sport and physical education]. Warsaw: COS; 1999. p. 248 (in Polish).</p>

<p>Mikoś M, Mikoś M, Obra-Moszyńska M, Niedziela M. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży [Overweight and obesity in children and adolescents]. <i>Nowiny Lekarskie</i> [Medical News]. 2010;79(5):397–402 (in Polish).</p>

<p>Nawarycz T, Ostrowska-Nawarycz L. Otyłość brzuszna u dzieci i młodzieży – doświadczenia Łódzkie [Abdominal obesity in children and adolescents – the experience from Lodz]. <i>Endokrynologia, Otyłość, Zaburzenia Przemiany Materii </i>[Endocrinology, Obesity, Metabolic Disorders]. 2007;3(1):1–8. (in Polish).</p>

<p>Nazar K, Kaciuba-Uściłko H. Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym [The importance of physical activity in the prevention of lifestyle diseases]. In: Górski J, editors <i>Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego</i> [Physiological basis of exercise]. Warsaw: PZWL; 2001. p. 553 (in Polish).</p>

<p>Orkwiszewska A, Iwanek B, Rogowska E, Jerzemowski J. Stopień otłuszczenia i skład tkankowy chłopców trenujących i nietrenujących [The degree of fat and tissue composition in boys practicing and not practicing]. <i>Annales Universitatis Mariae Curie –Skłodowska Lublin – Polonia</i>. 2003;58(13):410–416 (in Polish).</p>

<p>Radochońska A, Perenc L. Tendencje przemian w otłuszczeniu ciała u dzieci i młodzieży Rzeszowa [Trends of change in body fatness in children and adolescents from Rzeszow]. <i>Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego</i> [Overview of the Medical University of Rzeszow]. 2006;2:113–121 (in Polish).</p>

<p>Reilly JJ, Methven E, McDowell Z C, Hacking B, Alexander D, Stewart L, Kelnar C J H. Health consequences of obesity. <i>Archives of Disease in Childhood.</i> 2003; 88 (9): p. 748–752.</p>

<p>Sikorska – Wiśniewska G. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży [Overweight and obesity in children and adolescents]. <i>Żywność. Nauka. Technologia. Jakość</i> [Food. Science. Technology. quality]. 2007; 6 (55): p. 71–80 (in Polish).</p>

<p>Stanula A, Cholewa J, Zając A. Skład ciała oraz wybrane parametry antropometryczne młodych pływaków [Body composition and selected anthropometric parameters in young swimmers]. <i>Annales Universitatis Mariae Curie –Skłodowska Lublin – Polonia</i>. 2005;60(16):503–509 (in Polish).</p>

<p>Woodrow G. Body composition analysis techniques in adult and pediatric patients: how reliable are they? How useful are they clinically? <i>Peritoneal Dialysis International</i>. 2007;27(2):245–249.</p>

Downloads

Published

2015-11-15

How to Cite

1.
Jendrysek M, Nowosielska-Swadzba D, Zwolinska D, Podstawski R. Body composition of young people aged 17-18 years, practicing and not practicing swimming, with the use of the bioelectrical impedance method. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2015;19(11):67-71.
Statistics

Abstract views: 290 / PDF downloads: 154

Most read articles by the same author(s)