A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kachaunov, Mihail, National Sports Academy
Kamosa, T.L., Siberian Federal University
Kapo, A., University of Sarajevo
Karakaya, Yunus E., Fırat University
Kartal, Alpaslan, Yozgat Bozok University
Kashi, Ali, Sport Science Research Institute of Iran (SSRI)
Kenioua, M., University of Ouargla
Keshtidar, M., Ferdowsi University of Mashhad
Kesilmiş, İnci, Osmaniye Korkut Ata University
Khalaj, Sepideh, University of Guilan
Khaleghi-Mamaghani, Eisa, University of Guilan
Khan, S.D., Gomal University D.I. Khan
Khan, Salahuddin, Gomal University, D.I.Khan
Khan, Sohail R., Gomal University, D.I.Khan
Khan, Wasim, Gomal University, Dera Ismail Khan
Khelifa, Said Aissa, University of Mostaganem
Khudolii, Oleg, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Kiprych, Sergiy V., Poltava V.G.Korolenko National Pedagogical University
Koç, Hürmüz, Çanakkale Onsekiz Mart University
Kolimechkov, S., STK Sport
Kolimechkov, Stefan, STK Sport
Korkmaz, M.F., Istanbul Medeniyet University
Korkmaz Eryılmaz, Selcen, Cukurova University
Kriventsova, Irina V., H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Kudryavtsev, M.D., Siberian Federal University

1 - 25 of 26 items    1 2 > >>