A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Pavlović, Bojan, University of East Sarajevo
Pavlović, Ratko, University of East Sarajevo
Pehlivan, Bayram, İstanbul Gelişm University
Penov, R., National Sports Academy
Penov, Radoslav, National Sports Academy
Petrov, L., National Sports Academy
Petrov, Lubomir, National Sports Academy
Pikiner, Oleksandr, Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sport
Plotnikova, I. I., Irkutsk State University
Podrigalo, Leonid V., Kharkiv State Academy of Physical Culture
Podrihalo, Olha O., Kharkiv State Academy of Physical Culture
Polat, Metin, Sivas Cumhuriyet University
Polevoy, Georgiy Georgievich, Vyatka State University
Polyakova, A.V., Dnieper State Academy of Physical Culture and Sports
Pop, C.L., Bucharest University of Economic Studies
Potolitsyna, Natalya N., Komi Science Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Prosoli, Rebeka, University of Zagreb
Pržulj, Radomir, University of East Sarajevo

1 - 18 of 18 items